کتاب دانشگاهی رشته علوم کامپیوتر

مشاهده همه 6 نتیجه

 • 90,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی کامپیوتر اثر مریم موسوی ایرائی و سایرین انتشارات مدرسان شریف

 • 165,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان داده و طراحی الگوریتم اثر ظهیری و سایرین انتشارات مدرسان شریف

 • 110,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان های گسسته اثر ظهیری و قنبرپور انتشارات مدرسان شریف

 • 140,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری ریاضی عمومی ۲ اثر حسین نامی انتشارات مدرسان شریف

 • 100,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری معادلات دیفرانسیل اثر حسین نامی انتشارات مدرسان شریف

 • 15,000تومان

  کتاب معادلات دیفرانسیل اثر محسن میرافضل انتشارات جهش