آرش اپرناک

نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • 332,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 427,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع گرایش صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 275,000تومان

  کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی آمار و احتمالات مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • 95,000تومان

  کتاب استخدامی اقتصاد مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • 47,500تومان

  کتاب استخدامی تحقیق در عملیات انتشارات رویای سبز اثر دکتر آرش اپرناک

 • ناموجود
  57,000تومان

  کتاب استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • کتاب استخدامی تئوری مدیریت اثر آرش اپرناک
  ناموجود
  47,000تومان

  کتاب استخدامی تئوری و اصول مدیریت انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • ناموجود
  76,000تومان

  کتاب استخدامی کنترل کیفیت آماری انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • کتاب استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد انتشارات رویای سبز اثر اپرنک
  ناموجود
  142,000تومان

  کتاب استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد انتشارات رویای سبز اثر اپرنک