آرش اپرناک

مشاهده همه 6 نتیجه

 • 47,500تومان

  کتاب استخدامی تحقیق در عملیات انتشارات رویای سبز اثر دکتر آرش اپرناک

 • 139,500تومان

  کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 72,000تومان

  کتاب استخدامی کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر اپرناک و عزیزی

 • 47,000تومان

  کتاب استخدامی تئوری و اصول مدیریت انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع گرایش صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 186,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک