آرش اپرناک

مشاهده همه 8 نتیجه

 • 47,500تومان

  کتاب استخدامی تحقیق در عملیات انتشارات رویای سبز اثر دکتر آرش اپرناک

 • 332,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع گرایش صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 332,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 275,000تومان

  کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی صنایع انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 47,000تومان

  کتاب استخدامی تئوری و اصول مدیریت انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد انتشارات رویای سبز اثر اپرنک

 • کتاب استخدامی آمار و احتمالات مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک
  ناموجود
  123,000تومان

  کتاب استخدامی آمار و احتمالات مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • کتاب استخدامی اقتصاد مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک
  ناموجود
  95,000تومان

  کتاب استخدامی اقتصاد مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک