آرش اپرناک

نمایش 1–12 از 25 نتیجه

 • 300,000تومان

  کتاب استخدامی دانش علوم بانکی (اطلاعات عمومی بانکها) انتشارات رویای سبز اثر عزیزی و سایرین

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی تئوری و اصول مدیریت انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 185,000تومان

  کتاب استخدامی اقتصاد مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • 285,000تومان

  کتاب استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد انتشارات رویای سبز اثر اپرنک

 • 95,000تومان

  کتاب استخدامی تحقیق در عملیات انتشارات رویای سبز اثر دکتر آرش اپرناک

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی کنترل کیفیت آماری انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • 76,000تومان

  کتاب استخدامی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک انتشارات رویای سبز اثر اپرناک و عزیزی

 • 420,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری انتشارات رویای سبز اثر آرش اپرناک

 • 235,000تومان

  کتاب استخدامی آمار و احتمالات مهندسی انتشارات رویای سبز اثر اپرناک

 • 333,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار (امور مالی) انتشارات رویای سبز اثر عزیزی و سایرین

 • 235,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار گروه امور مالی (تست) حیطه تخصصی و اختصاصی انتشارات رویای سبز اثر آپرناک و سایرین

 • 470,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار گروه امور مالی حیطه تخصصی و اختصاصی (درسنامه و تست) انتشارات رویای سبز اثر آپرناک و سایرین