آرمان کهریزی

نمایش 1–12 از 34 نتیجه

 • 235,000تومان

  کتاب استخدامی معماری کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی هوش مصنوعی انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 285,000تومان

  کتاب استخدامی کارشناس شبکه (تست) انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 285,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار ۲ (تست) انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 235,000تومان

  کتاب استخدامی تجارت الکترونیک انتشارات رویای سبز اثر کهریزی و بهبودی فرح بحش

 • 188,000تومان

  کتاب استخدامی سیستم های عامل انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 230,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 185,000تومان

  کتاب استخدامی نظریه زبانها و ماشینها انتشارات رویای سبز اثر سید جواد حجازی و آرمان کهریزی

 • 340,000تومان

  کتاب استخدامی هنرآموز کامپیوتر (تست) انتشارات رویای سبز اثر کهریزی