آرمان کهریزی

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته C و ++C انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی معماری کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 55,000تومان

  کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 57,000تومان

  کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 95,000تومان

  کتاب استخدامی نظریه زبانها و ماشینها انتشارات رویای سبز اثر سید جواد حجازی و آرمان کهریزی

 • 332,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار۲ (درسنامه و تست) انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 95,000تومان

  کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 142,000تومان

  کتاب استخدامی هوش مصنوعی انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 190,000تومان

  کتاب آزمون های استخدامی کارشناس شبکه انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 95,000تومان

  کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 237,000تومان

  کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی و سایرین

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار ۲ انتشارات رویای سبز اثر کهریزی