ادیبه سواری

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • 52,000تومان

  کتاب استخدامی اقتصادسنجی مالی انتشارات آرسا اثر ادیبه سواری

 • 130,000تومان

  کتاب استخدامی مبانی و اصول علم اقتصاد انتشارات آرسا اثر ادیبه سواری

 • 700,000تومان

  کتاب جامع استخدامی بانکدار (امورمالی) انتشارات آرسا اثر بیگی و سایرین

 • 50,000تومان

  کتاب استخدامی مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها انتشارات آرسا اثر ادیبه سواری