امین حلم زاده

نمایش دادن همه 3 نتیجه

  • 130,000تومان

    کتاب ارشد و دکتری بررسی سیستم های قدرت انتشارات پوران پژوهش اثر حلم زاده

  • 257,000تومان

    کتاب ارشد و دکتری ماشین های الکتریکی ۱ انتشارات پوران پژوهش اثر حلم زاده

  • 220,000تومان

    کتاب ارشد و دکتری ماشین های الکتریکی ۲ انتشارات پوران پژوهش اثر حلم زاده