اکبر عسگری غنچه

مشاهده همه 4 نتیجه

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی آموزش و پرورش انتشارات آوا کتاب اثر صادقی و عسگری

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی انتشارات آوا کتاب اثر صادقی و عسگری

 • 185,000تومان

  کتاب استخدامی اطلاعات عمومی انتشارات آوا کتاب اثر اکبری و سایرین

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی حقوق اساسی و مصاحبه حضوری انتشارات آوا کتاب اثر عسگری