رقیه شهیدی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

  • 190,000تومان

    کتاب استخدامی حقوق بیمه انتشارات رویای سبز اثر ابراهیمیان و شهیدی

  • 190,000تومان

    کتاب استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی انتشارات رویای سبز اثر ابراهیمیان و شهیدی

  • 130,000تومان

    کتاب استخدامی مقدمه علم حقوق انتشارات رویای سبز اثر شهیدی و سایرین