عاطفه فتحی

مشاهده همه 8 نتیجه

 • 209,000تومان

  کتاب استخدامی بانک ها انتشارات آوا کتاب اثر فتحی

 • 209,000تومان

  کتاب آزمون های استخدامی شرکت نفت و گاز انتشارات ایده نوین اثر علی جلوخانی نیارکی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی ادبیات انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 185,000تومان

  کتاب استخدامی اطلاعات عمومی انتشارات آوا کتاب اثر اکبری و سایرین

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی تست هوش و توانمندی انتشارات آوا کتاب اثر فتحی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی ریاضی و آمار انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی زبان انگلیسی انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی معارف انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی