فاطمه کشوری

نمایش دادن همه 11 نتیجه

 • 238,000تومان

  کتاب استخدامی متون فقه (کیفری) انتشارات رویای سبز اثر فاطمه کشوری و محمد ستار کشوری

 • 460,000تومان

  کتاب استخدامی کارشناس حقوقی (درسنامه و تست) انتشارات رویای سبز اثر کشوری و سایرین

 • 458,000تومان

  کتاب استخدامی میانجی گری حقوق و فقه (درسنامه و تست) انتشارات رویای سبز اثر خاکپور و سایرین

 • 330,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار گروه حقوقی (تست) حیطه تخصصی و اختصاصی انتشارات رویای سبز اثر میرزایی و سایرین

 • 290,000تومان

  کتاب استخدامی حقوق جزای عمومی انتشارات رویای سبز اثر فاطمه و محمد ستار کشوری

 • 325,000تومان

  کتاب استخدامی کاردان حقوقی (تست) انتشارات رویای سبز اثر خاکپور و سایرین

 • 470,000تومان

  کتاب استخدامی کاردان حقوقی (درسنامه و تست) انتشارات رویای سبز اثر خاکپور و سایرین

 • 370,000تومان

  کتاب استخدامی کارشناس حقوق جزا (درسنامه – تست) انتشارات رویای سبز اثر خاکپور و سایرین

 • 230,000تومان

  کتاب استخدامی نمونه آزمون کارشناس حقوق جزا (تست) انتشارات رویای سبز اثر خاکپور و سایرین

 • 230,000تومان

  کتاب نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی انتشارات رویای سبز اثر کشوری و کشوری

 • ناموجود
  470,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار گروه حقوقی (درسنامه و تست) حیطه تخصصی و اختصاصی انتشارات رویای سبز اثر میرزایی و سایرین