مجتبی صباحی عزیز

مشاهده همه 3 نتیجه

  • 82,000تومان

    کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته انتشارات آرسا اثر زارعی و صباحی عزیز

  • 42,000تومان

    کتاب استخدامی بانک تست شبکه های کامپیوتری انتشارات آرسا اثر زارعی و صباحی عزیز

  • 318,000تومان

    کتاب استخدامی هنرآموز کامپیوتر (۲ جلدی) انتشارات آرسا اثر زارعی و سایرین