محمدرضا متدین

مشاهده همه 5 نتیجه

 • 60,000تومان

  کتاب سیستم های کنترل خطی انتشارات جهش اثر محمدرضا متدین

 • 90,000تومان

  کتاب مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۱ اثر محمدرضا متدین انتشارات جهش

 • 72,000تومان

  کتاب مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۲ انتشارات جهش اثر محمدرضا متدین

 • 148,000تومان

  کتاب مهندسی کنترل انتشارات جهش اثر متدین

 • 82,000تومان

  کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها انتشارات جهش اثر محمدرضا متدین