نیر وهاب پور

مشاهده همه 7 نتیجه

 • 178,000تومان

  کتاب استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی) انتشارات آراه اثر گروه مولفین (چاپ ۱۴۰۰)

 • 130,000تومان

  کتاب جامع ارشد دروس اختصاصی علوم اقتصادی انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور

 • 193,000تومان

  کتاب جامع ارشد دروس عمومی علوم اقتصادی انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور

 • 252,000تومان

  کتاب جامع ارشد دروس عمومی و مشترک مدیریت انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور

 • 252,000تومان

  کتاب جامع ارشد مجموعه حسابداری انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور

 • 144,000تومان

  کتاب جامع ارشد مدیریت دولتی انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور

 • 144,000تومان

  کتاب جامع ارشد مدیریت مالی انتشارات آراه اثر نیر وهاب پور