هادی یوسفی

نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • 350,000تومان

  کتاب ارشد، دکتری و استخدامی ساختمان داده ها انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • 375,000تومان

  کتاب ارشد، دکتری و استخدامی طراحی الگوریتم انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • 320,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • 148,000تومان

  کتاب بانک سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم انتشارات پوران پژوهش اثر هادی یوسفی

 • 166,000تومان

  کتاب بانک سوالات ساختمان گسسته انتشارات پوران پژوهش اثر هادی یوسفی

 • 310,000تومان

  کتاب مدارهای منطقی (سیستم های دیجیتال) انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • کتاب ارشد و دکتری معماری کامپیوتر انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی
  ناموجود
  135,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری معماری کامپیوتر انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی