پریسا حاج کرمی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

  • 23,000تومان

    کتاب استخدامی جامعه شناسی شهری و روستایی انتشارات آرسا اثر پریسا حاج کرمی

  • 18,000تومان

    کتاب استخدامی جامعه شناسی توسعه سیاسی انتشارات آرسا اثر پریسا حاج کرمی

  • 146,000تومان

    کتاب استخدامی حوزه های جامعه شناسی انتشارات آرسا اثر پریسا حاج کرمی