انتشارات آوا کتاب

انتشارات آوا کتاب آماده همکاری با اساتید و دانشجویان جهت چاپ کتاب میباشد. هدف این انتشارات ترویج کتاب خوانی و پیشرفت سطح علمی اساتید و دانشجویان در حوزه سلامت است

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 19 نتیجه

 • 75,000تومان

  کتاب استخدامی ریاضی و آمار انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 209,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی فناوری اطلاعات IT انتشارات آوا کتاب اثر اکبری

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی آموزش و پرورش انتشارات آوا کتاب اثر صادقی و عسگری

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی ادبیات انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 185,000تومان

  کتاب استخدامی اطلاعات عمومی انتشارات آوا کتاب اثر اکبری و سایرین

 • 209,000تومان

  کتاب استخدامی بانک ها انتشارات آوا کتاب اثر فتحی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی حقوق اساسی و مصاحبه حضوری انتشارات آوا کتاب اثر عسگری

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی زبان انگلیسی انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 56,000تومان

  کتاب استخدامی معارف انتشارات آوا کتاب اثر عاطفه فتحی

 • 209,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی برق انتشارات آوا کتاب اثر مجتبی باقری

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی مکانیک انتشارات آوا کتاب اثر دبیری

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی نیروی انتظامی انتشارات آوا کتاب اثر شریفی