انتشارات مدرسان شریف

خرید اینترنتی کتاب از انتشارات مدرسان شریف (با ارسال پستی)

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 39 نتیجه

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد آیین دادرسی مدنی انتشارات مدرسان شریف اثر امیر آذربایجانی

 • 16,500تومان

  کتاب ارشد انتقال داده انتشارات مدرسان شریف اثر فتحی و محبتی مقدم

 • 136,000تومان

  کتاب ارشد تحقیق در عملیات انتشارات مدرسان شریف اثر خاتمی و خامکی

 • 67,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی حسابداری انتشارات مدرسان شریف اثر وحید بدیعی بهنمیری

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی کامپیوتر انتشارات مدرسان شریف اثر مریم موسوی ایرائی و سایرین

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان های گسسته انتشارات مدرسان شریف اثر ظهیری و قنبرپور

 • 41,000تومان

  کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها انتشارات مدرسان شریف اثر نامی و کدخدا

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد هوش مصنوعی اثر ذوالفقاری و امیری انتشارات مدرسان شریف

 • 150,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری حقوق جزای اختصاصی انتشارات مدرسان شریف اثر گرامی و اشرافی

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری حقوق مدنی (جلد اول) انتشارات مدرسان شریف اثر یوسف زاده

 • 58,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری حقوق مدنی (جلد دوم) انتشارات مدرسان شریف اثر محمدجواد صفار و سایرین

 • 135,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری ریاضیات عمومی انتشارات مدرسان شریف اثر حسین نامی