انتشارات مدرسان شریف

خرید اینترنتی کتاب از انتشارات مدرسان شریف (با ارسال پستی)

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 39 نتیجه

 • 133,000تومان

  کتاب ارشد آمار و احتمالات انتشارات مدرسان شریف اثر پرویز طالبی

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد آیین دادرسی مدنی انتشارات مدرسان شریف اثر امیر آذربایجانی

 • 16,500تومان

  کتاب ارشد انتقال داده انتشارات مدرسان شریف اثر فتحی و محبتی مقدم

 • 136,000تومان

  کتاب ارشد تحقیق در عملیات انتشارات مدرسان شریف اثر خاتمی و خامکی

 • 280,000تومان

  کتاب ارشد حسابداری صنعتی انتشارات مدرسان شریف اثر سعید مشایخی فرد

 • 369,000تومان

  کتاب ارشد حسابداری مالی انتشارات مدرسان شریف اثر مشایخی فرد و بدیعی

 • 399,000تومان

  کتاب ارشد حسابداری مالی و صنعتی انتشارات مدرسان شریف اثر سعید مشایخی فرد

 • 67,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی حسابداری انتشارات مدرسان شریف اثر وحید بدیعی بهنمیری

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی کامپیوتر انتشارات مدرسان شریف اثر مریم موسوی ایرائی و سایرین

 • 332,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان داده و طراحی الگوریتم انتشارات مدرسان شریف اثر ظهیری و سایرین

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان های گسسته انتشارات مدرسان شریف اثر ظهیری و قنبرپور

 • 41,000تومان

  کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها انتشارات مدرسان شریف اثر نامی و کدخدا