منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی 1402

منابع دروس حیطه عمومی آموزگار ابتدایی

منابع حیطه عمومی آموزگار ابتدایی
تاریخ و فرهنگ تمدن
تعلیم و تربیت اسلامی
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
توانایی های عمومی و ذهنی
سفارش کتاب های استخدامی آموزش و پرورش (عمومی و اختصاصی)
دانلود PDF جامع سوالات حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پروش
دانلود PDF سوالات استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش دانلود PDF جامع سوالات استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی دانلود PDF سوالات استخدامی معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
دانلود PDF سوالات استخدامی دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی دانلود PDF سوالات استخدامی توانایی های عمومی و ذهنی
دانلود PDF سوالات استخدامی خدمات متقابل ایران و اسلام دانلود PDf سوالات استخدامی صعود چهل ساله
 دانلود PDF سوالات استخدامی توسعه و مبانی تمدن غرب دانلود PDF سوالات استخدامی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
دانلود PDF سوالات استخدامی تعلیم و تربیت در اسلام مطهری دانلود PDF سوالات استخدامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
دانلود PDF سوالات استخدامی همرزمان حسین دانلود PDF سوالات استخدامی قانون اساسی ایران
دانلود PDF سوالات استخدامی وصیت نامه امام خمینی دانلود PDF سوالات استخدامی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
دانلود PDF سوالات استخدامی زن یا نیمی از پیکر اجتماع دانلود PDF سوالات استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن

منابع دروس حیطه اختصاصی آموزگار ابتدایی

منابع حیطه اختصاصی آموزگار ابتدایی
اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
روش ها و فنون تدریس
روانشناسی تربیتی
سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری
سفارش کتاب های استخدامی آموزش و پرورش (عمومی و اختصاصی)
دانلود PDF جامع سوالات حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پروش
دانلود PDF سوالات استخدامی حیطه اختصاصی آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات جامع استخدامی حیطه اختصاصی آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روانشناسی تربیتی دانلود PDF سوالات جامع استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
دانلود PDF سوالات استخدامی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات استخدامی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات استخدامی آیین نامه اجرایی مدارس دانلود PDF سوالات استخدامی مهارت های آموزشی و پرورشی
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روانشناسی تربیتی دانلود PDF سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی نوین
دانلود PDF سوالات استخدامی مسئولیت و سازندگی دانلود PDF سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
دانلود PDF سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
دانلود PDF سوالات استخدامی رواشناسی رشد و اختلالات یادگیری
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روش ها و فنون تدریس

منابع دروس حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی

منابع تخصصی آزمون استخدامی رشته آموزگار ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌ های یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی فارسی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
مشاهده و سفارش کتاب های استخدامی آموزگار ابتدایی
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی آموزگار ابتدایی
دانلود PDF سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

لینک ها و صفحات مرتبط به آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی 1402

دانلود PDF سوالات استخدامی سال 1398 آموزگار ابتدایی

دانلود PDF سوالات سال 1399 آموزگار ابتدایی

دانلود PDF سوالات تیر 1401 آموزگار ابتدایی

سوالات PDF استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش

سوالات PDF استخدامی حیطه اختصاصی آموزش و پرورش

صفحه اخبار استخدمی آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا