منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1403

منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع حیطه عمومی آموزش و پرورش
تاریخ و فرهنگ تمدن
تعلیم و تربیت اسلامی
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
توانایی های عمومی و ذهنی
کتاب های استخدامی آموزش و پرورش (عمومی و اختصاصی)
دانلود PDF جامع سوالات حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پروش
دانلود PDF سوالات استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش دانلود PDF جامع سوالات استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی دانلود PDF سوالات استخدامی معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی
دانلود PDF سوالات استخدامی دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی دانلود PDF سوالات استخدامی توانایی های عمومی و ذهنی
دانلود PDF سوالات استخدامی خدمات متقابل ایران و اسلام دانلود PDf سوالات استخدامی صعود چهل ساله
 دانلود PDF سوالات استخدامی توسعه و مبانی تمدن غرب دانلود PDF سوالات استخدامی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
دانلود PDF سوالات استخدامی تعلیم و تربیت در اسلام مطهری دانلود PDF سوالات استخدامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
دانلود PDF سوالات استخدامی همرزمان حسین دانلود PDF سوالات استخدامی قانون اساسی ایران
دانلود PDF سوالات استخدامی وصیت نامه امام خمینی دانلود PDF سوالات استخدامی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
دانلود PDF سوالات استخدامی زن یا نیمی از پیکر اجتماع
دانلود PDF سوالات استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن

منابع اختصاصی آزمون آموزگاری و دبیری

منابع حیطه اختصاصی آموزگاری و دبیری
اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
روش ها و فنون تدریس
روانشناسی تربیتی
سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری
کتاب های استخدامی آموزش و پرورش (عمومی و اختصاصی)
دانلود PDF سوالات جامع حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پروش
دانلود PDF سوالات استخدامی حیطه اختصاصی آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات جامع استخدامی حیطه اختصاصی آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روش ها و فنون تدریس
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روانشناسی تربیتی دانلود PDF سوالات جامع استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
دانلود PDF سوالات استخدامی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش دانلود PDF سوالات استخدامی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دانلود PDF سوالات استخدامی آیین نامه اجرایی مدارس دانلود PDF سوالات استخدامی مهارت های آموزشی و پرورشی
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی روانشناسی تربیتی دانلود PDF سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی نوین
دانلود PDF سوالات استخدامی مسئولیت و سازندگی دانلود PDF سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی
دانلود PDF سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
دانلود PDF سوالات استخدامی رواشناسی رشد و اختلالات یادگیری

منابع اختصاصی آزمون مربی آموزش معلولین

منابع اختصاصی آزمون مربی آموزش معلولین ۱۴۰۲
اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
راهنمای تشخیص آماری و اختلالات روانی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سنجش اندازه گیری پیشرفت
کتاب های استخدامی مربی امور آموزش معلولین
سوالات PDF استخدامی مربی امور آموزش معلولین

منابع تخصصی آزمون استخدامی رشته آموزگار ابتدایی 1402

منابع تخصصی آزمون استخدامی رشته آموزگار ابتدایی 1402
مفاهیم پایه متون و روش‌ های یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی فارسی دوره ابتدایی
مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
کتاب های استخدامی آموزگار ابتدایی
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی آموزگار ابتدایی
دانلود PDF سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

منابع تخصصی آزمون دبیری

منابع تخصصی آزمون دبیری (مشاغل دبیری)
دبیری آمادگی دفاعی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری آمادگی دفاعی
کتاب های استخدامی دبیری آمادگی دفاعی
دبیری فرهنگ و هنر کتاب های استخدامی دبیری فرهنگ وهنر
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری فرهنگ و هنر
دبیری مطالعات اجتماعی
کتاب های استخدامی دبیری مطالعات اجتماعی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری مطالعات اجتماعی
دبیری زبان و ادبیات فارسی
کتاب های استخدامی دبیری زبان و ادبیات فارسی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری زبان و ادبیات فارسی
دبیری علوم تجربی – شیمی
کتاب های استخدامی دبیری علوم تجربی شیمی
دانلود PDF سوالات جامع استخدامی دبیری علوم تجربی شیمی
دبیری علوم تجربی – فیزیک
کتاب های استخدامی دبیری علوم تجربی فیزیک
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری علوم تجربی فیزیک
دبیری علوم تجربی – زیست‌شناسی
کتاب های استخدامی دبیری علوم تجربی زیست شناسی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری علوم تجربی زیست شناسی
دبیری عربی
کتاب های استخدامی دبیری عربی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری عربی
دبیری حکمت و معارف اسلامی
کتاب های استخدامی دبیری حکمت و معارف اسلامی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری حکمت و معارف اسلامی
دبیری ریاضی
کتاب های استخدامی دبیری ریاضی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری ریاضی 
دبیری زبان انگلیسی
کتاب های استخدامی دبیری زبان انگلیسی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری زبان انگلیسی
دبیری کار و فناوری
کتاب های استخدامی دبیری کار و فناوری
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری کار و فناوری
دبیری تربیت بدنی
کتاب های استخدامی دبیری تربیت بدنی
دانلود PDF سوالات استخدامی دبیری تربیت بدنی

منابع تخصصی مشاغل هنرآموز

منابع تخصصی هنرآموز
هنرآموز حسابداری کتاب های استخدامی هنرآموز حسابداری
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری
هنرآموز سراميك (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز سرامیک
هنرآموز صنايع دستی و هنرهای سنتی جزوه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع دستی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز صنایع دستی
هنرآموز متالورژی کتاب های استخدامی هنرآموز متالوژی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز متالوژی
هنرآموز معدن (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز معدن
هنرآموز مكانيك خودرو/مكانيك موتورهای دريايی کتاب های استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو
هنرآموز (الكتروتكنيك/الكترونيك/مكاترونيك) کتاب های استخدامی هنرآموز برق
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز (الكتروتكنيك/الكترونيك/مكاترونيك)
هنرآموز امور دامی جزوه سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی
هنرآموز امور زراعی و باغی (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز امور زراعی و باغی
هنرآموز علوم دريايی (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز علوم دریایی
هنرآموز تاسيسات مكانيكی جزوه سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات مکانیکی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات مکانیکی
هنرآموز ماشين ابزار (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز ماشین ابزار
هنرآموز صنايع شيميايی کتاب استخدامی هنرآموز صنایع شیمیایی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز صنایع شیمیایی
هنرآموز صنايع فلزی جزوه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی
هنرآموز طراحی و دوخت کتاب های استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت
هنرآموز ساختمان کتاب های استخدامی هنرآموز ساختمان
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان
هنرآموز پويا نمايی (هنرنمايشی و توليدات رسانه ای) (—–)
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز پویانمایی
هنرآموز گرافيك/نقاشی/فتوگرافيك کتاب های استخدامی هنرآموز گرافیک
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک
هنرآموز ماشين های كشاورزی جزوه سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی
هنرآموز تربيت كودك کتاب استخدامی هنرآموز تربیت کودک
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز تربیت کودک
هنرآموز صنايع غذايی کتاب استخدامی هنرآموز صنایع غذایی
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی
هنرآموز صنايع چوب و مبلمان جزوه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
هنرآموز شبكه و نرم افزار کتاب استخدامی هنرآموز شبکه و نرم افزار
دانلود PDF سوالات استخدامی هنرآموز شبکه و نرم افزار

لینک ها و صفحات مرتبط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کتاب های استخدامی آموزش و پرورش (حیطه عمومی و اختصاصی)

کتاب های استخدامی آموزگار ابتدایی

کتاب های کنکور دانشگاه فرهنگیان

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی ۱۴۰۲

صفحه اخبار استخدمی آموزش و پرورش

صفحه اخبار دانشگاه تربیت معلم و کنکور فرهنگیان

آوا کتاب در ایتا آوا کتاب در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا