کتاب و منابع استخدامی حیطه عمومی آموزش و پرورش

کتاب استخدامی آموزش و پرورش حیطه عمومی شامل موضوعات دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی، تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ و فرهنگ تمدن، معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی، توانایی های عمومی و ذهنی هست که برای مطالعه بخش حیطه عمومی آزمون آموزگار ابتدایی و دبیری آموزش و پرورش مناسب می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • 150,000تومان

  کتاب استخدام یار دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی انتشارات اندیشه ارشد اثر علی صفیارپور

 • 315,000تومان

  کتاب استخدامی بانک سوالات آموزگار ابتدایی انتشارات اندیشه ارشد اثر جعفری و سایرین

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی دانش اجتماعی و حقوق اساسی انتشارات رویای سبز اثر تقوی کیا و عزیزی

 • 350,000تومان

  کتاب استخدام یار حیطه عمومی آموزگار ابتدایی انتشارات اندیشه ارشد اثر گروه مؤلفین

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی انتشارات رویای سبز اثر ابراهیمیان

 • 325,000تومان

  کتاب استخدامی آموزش و پرورش (حیطه عمومی) انتشارات آراه اثر صادقی

 • 65,000تومان

  کتاب استخدامی توسعه و مبانی تمدن غرب انتشارات رویای سبز اثر سمیه بوستانچی

 • 315,000تومان

  کتاب بانک سوالات آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز انتشارات اندیشه ارشد اثر جعفری

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی دبیری و هنرآموز حیطه عمومی (تست) انتشارات رویای سبز اثر عزیزی و تقوی کیا

 • 400,000تومان

  کتاب استخدامی دبیری و هنرآموز حیطه عمومی انتشارات آرسا اثر گروه مولفین

 • 850,000تومان

  پکیج استخدامی آموزگار ابتدایی انتشارات اندیشه ارشد (حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی)

 • 920,000تومان

  پکیج استخدامی آموزگار ابتدایی انتشارات جهش (حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی)