انتشارات پوران پژوهش

خرید اینترنتی کتاب از انتشارات پوران پژوهش (با ارسال پستی)

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

 • 260,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی سیستم عامل انتشارات پوران پژوهش اثر طیبی

 • 340,000تومان

  کتاب ارشد، دکتری و استخدامی ساختمان داده ها انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • 360,000تومان

  کتاب ارشد، دکتری و استخدامی طراحی الگوریتم انتشارات پوران پژوهش اثر یوسفی

 • 320,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی اکتشاف انتشارات پوران پژوهش اثر سیاوش سالاریان

 • 177,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی روانشناسی رشد انتشارات پوران پژوهش اثر فرهنگی

 • 131,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی فرآوری انتشارات پوران پژوهش اثر کشتگر و حیدری

 • 171,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی مکانیک سنگ انتشارات پوران پژوهش اثر عسکری و سایرین

 • 260,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی مهندسی نرم افزار انتشارات پوران پژوهش اثر خلیلی فر

 • 130,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری بررسی سیستم های قدرت انتشارات پوران پژوهش اثر حلم زاده

 • 184,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) انتشارات پوران پژوهش اثر فرجی

 • 272,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی انتشارات پوران پژوهش اثر مخبری

 • 257,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری ماشین های الکتریکی ۱ انتشارات پوران پژوهش اثر حلم زاده