کتاب و منابع استخدامی مهندسی کامپیوتر (تخصصی)

در این صفحه لیست بهترین کتاب ها و منابع تخصصی مهندسی کامپیوتر برای آزمون های استخدامی از انتشارات معتبر حاوی درسنامه و تست را مشاهده می کنید که حاوی دروس مهم رشته کامپیوتر مانند ذخیره و بازیابی اطلاعات، برنامه نویسی پیشرفته، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، ساختمان گسسته، ساختمان داده ها، مهندسی نرم افزار، نظریه زبان ها و ماشین ها و پایگاه داده می باشند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 71 نتیجه

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی حقوق اساسی انتشارات رویای سبز اثر علی پور

 • 235,000تومان

  کتاب استخدامی معماری کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 247,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر انتشارات آراه اثر گروه مؤلفان

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی هوش مصنوعی انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 378,000تومان

  کتاب ارشد و استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها انتشارات پوران پژوهش اثر خلیلیان

 • 118,000تومان

  کتاب استخدامی برنامه نویسی پیشرفته انتشارات آرسا اثر زارعی و صباحی عزیز

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 190,000تومان

  کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 425,000تومان

  کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر انتشارات رویای سبز اثر نجمه زارع و سایرین

 • 180,000تومان

  کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها انتشارات رویای سبز اثر آرمان کهریزی

 • 285,000تومان

  کتاب استخدامی بانکدار ۲ (تست) انتشارات رویای سبز اثر کهریزی

 • 159,000تومان

  کتاب استخدامی ساختمان داده ها انتشارات آرسا اثر فریبا محمد حسینی