انتشارات اثبات

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • کتاب آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری اثر هادی رنجبران
  ناموجود
  75,000تومان

  کتاب آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری اثر هادی رنجبران

 • کتاب استخدامی آمار و احتمال کاربرد آن در اقتصاد اثر هادی رنجبران
  ناموجود
  75,000تومان

  کتاب استخدامی آمار و احتمال کاربرد آن در اقتصاد اثر هادی رنجبران

 • کتاب استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد اثر هادی رنجبران
  ناموجود
  65,000تومان

  کتاب استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد اثر هادی رنجبران

 • کتاب سوالات استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری و مدیریت
  ناموجود
  750,000تومان

  کتاب سوالات استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری و مدیریت اثر هادی رنجبران