انتشارات مدرسان شریف

نمایش 1–12 از 41 نتیجه

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد آیین دادرسی مدنی انتشارات مدرسان شریف اثر امیر آذربایجانی

 • 16,500تومان

  کتاب ارشد انتقال داده انتشارات مدرسان شریف اثر فتحی و محبتی مقدم

 • 136,000تومان

  کتاب ارشد تحقیق در عملیات انتشارات مدرسان شریف اثر خاتمی و خامکی

 • 67,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی حسابداری انتشارات مدرسان شریف اثر وحید بدیعی بهنمیری

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی کامپیوتر انتشارات مدرسان شریف اثر مریم موسوی ایرائی و سایرین

 • 67,000تومان

  کتاب ارشد زبان تخصصی مدیریت انتشارات مدرسان شریف اثر شفیعی و فارسیجانی

 • 99,000تومان

  کتاب ارشد ساختمان های گسسته انتشارات مدرسان شریف اثر ظهیری و قنبرپور

 • 72,000تومان

  کتاب ارشد مدیریت تولید انتشارات مدرسان شریف اثر محمدحسین آرمان و سایرین

 • 41,000تومان

  کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها انتشارات مدرسان شریف اثر نامی و کدخدا

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد هوش مصنوعی اثر ذوالفقاری و امیری انتشارات مدرسان شریف

 • 81,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری حسابرسی انتشارات مدرسان شریف اثر علیرضا خانی

 • 150,000تومان

  کتاب ارشد و دکتری حقوق جزای اختصاصی انتشارات مدرسان شریف اثر گرامی و اشرافی