در آزمون های استخدامی بانک ها دروس امتحانی شامل دو قسمت می باشند. سوالات عمومی و سوالات تخصصی بانکدار. در این صفحه بهترین کتاب های استخدامی برای دروس تخصصی همچون بانکداری، دانش علوم بانکی، مدیریت بازاریابی، مباحث روز اقتصاد، مسائل روز مدیریت و سایر دروس، معرفی شده است. مشاهده کتاب های استخدامی عمومی

مرتب‌سازی بر اساس:

جدیدترین کتاب جدیدترین چاپ