معرفی منابع استخدامی

معرفی منابع آزمون استخدامی قوه قضاییه

منابع آزمون استخدام قوه قضاییه

استخدام سازمان قوه قضاییه در سال 1400

قوه قضائیه در جدیدترین آزمون استخدامی، تعداد 9600 نفر از افراد واجد شرایط سراسر کشور را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش و مصاحبه به منظور خدمت در دادگستری کل استانها به صورت پیمانی استخدام خواهد کرد. مهلت ثبت نام تا 28 بهمن 1400 می باشد. لذا کلیه متقاضیان، میتوانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز، نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون فوق در سایت قوه قضاییه اقدام نمایند.

 

منابع آزمون عمومی قوه قضاییه

مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :
1 .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
2 .زبان و ادبیات فارسی
3 .معارف اسلامی
4 .زبان انگلیسی عمومی
5 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
6 .هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

 

منابع آزمون تخصصی قوه قضاییه

منابع اعلام شده برای بخش تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه برای رشته های اعلام شده متفاوت می باشد که در تصویر زیر آن ها را مشاهده می نمایید.

منابع تخصصی آزمون قوه قضاییه

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (1) میباشند. ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

 

بهترین منابع آزمون استخدامی قوه قضاییه 1400

اولین کتابی که قصد معرفی آن را داریم برای شغل مددکار اجتماعی می باشد. کتاب استخدامی مددکاری اجتماعی نشر رویای سبز که از دروس اعلام شده در این آزمون سه درس مبانی و نظریه های جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی را دارا می باشد.

دومین کتاب به شغل کارشناس شبکه اختصاص دارد. کتاب استخدامی کامپیوتر نشر رویای سبز که حاوی سه درس بسیار مهم اعلام شده در منابع آزمون میباشد که عبارتند از: شبکه‌های کامپیوتری، معماری کامپیوتر و سیستم عامل.

کتاب بعدی مناسب برای رده شغلی حسابدار و با عنوان کتاب استخدامی حسابداری نشر نوآور می باشد. این کتاب تقریبا تمامی منابع اعلام شده را به غیر از درس قانون محاسبات عمومی دارد. دروس مشترک این کتاب با منابع اعلامی آزمون قوه قضائیه و دادگستری اصول حسابداری، حسابداری دولتی و بخش عمومی، بودجه و مدیریت مالی می باشد.

منبع بسیار جامع بعدی کتاب استخدامی متصدی امور دفتری نشر جهش است که در سال 1400 چاپ شده و پاسخ های تشریحی آن برای مطالعه بسیار مفید می باشد. دروس مشترک این کتاب با منابع این آزمون نیز زیاد بوده و عبارتند از: مبانی رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مالیه عمومی و بودجه ریزی و آخرین درس مبانی روانشناسی.

کتاب کارشناس امور اداری نشر اندیشه ارشد نیز برای مطالعه جهت آمادگی در شغل کارشناس امور اداری قوه قضائیه بسیار مفید میباشد. این کتاب حاوی دروس مشترکی با منابع این آزمون از جمله مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت تحول سازمانی و قوانین مدیریت خدمات کشوری می باشد.

آخرین کتاب جامعی که برای این آزمون قرار هست معرفی کنیم کتاب استخدامی کارشناس برنامه ریزی نشر جهش می باشد که دروسی همچون آمار و احتمال، برنامه ریزی استراتژیک، مالیه عمومی و بودجه ریزی را دارا می باشد که در منابع اعلامی این آزمون موجود می باشد.

معرفی کتاب های استخدامی تک درسی برای قوه قضائیه و دادگستریدر صورتی که در لیست بالا کتاب جامعی برای رشته شما موجود نیست می توانید از کتاب های تک درسی استفاده نمایید. مزیت این کتب این هست که میتوانید تنها دروسی که نیاز دارید را انتخاب کرده و با خرید چند کتاب تک درسی، منابع مطالعه خود را تهیه نمایید. در لیست زیر کتب تک درسی مفید برای آزمون قوه قضائیه را آماده کرده ایم:

– کتاب استخدامی حقوق اساسی نشر آرسا (مناسب شغل های: مسئول ابلاغ و اجرا – تقریر نویس – کاردان اقدامات تامینی و تربیتی – کاردان حراست)

– کتاب استخدامی حقوق اداری نشر آرسا (مناسب شغل های: کاردان اقدامات تامینی و تربیتی – کاردان حراست)

– کتاب استخدامی آیین دادرسی مدنی نشر آرسا (مناسب شغل های: مسئول ابلاغ و اجرا – تقریر نویس – کارشناس حقوقی)

– کتاب استخدامی آیین دادرسی کیفری نشر رویای سبز (مناسب شغل: کارشناس حقوقی)

– کتاب استخدامی حقوق تجارت نشر رویای سبز (مناسب شغل: کارشناس حقوقی)

– کتاب استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه نشر رویای سبز (مناسب شغل های: ماشین نویس – کارشناس شبکه)

– کتاب استخدامی سیستم های عامل نشر رویای سبز (مناسب شغل های: ماشین نویس – کارشناس شبکه)

– کتاب استخدامی کامپیوتر نشر امید انقلاب (مناسب شغل: ماشین نویس)

– کتاب استخدامی اصول حسابداری 1 و 2 نشر آرسا (مناسب شغل های: مسئول خدمات مالی – حسابدار)

– کتاب استخدامی اصول حسابداری نشر رویای سبز (مناسب شغل: مسئول خدمات مالی)

– کتاب استخدامی حسابداری دولتی نشر آرسا (مناسب شغل های: مسئول خدمات مالی – حسابدار)

– کتاب استخدامی کنترل و تنظیم بودجه و مالیه عمومی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: مسئول خدمات مالی – حسابدار – متصدی امور دفتری – کارشناس برنامه ریزی)

– کتاب استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه نشر آرسا (مناسب شغل های: مسئول خدمات مالی – متصدی امور دفتری – کارشناس برنامه ریزی)

– کتاب استخدامی مدیریت مالی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: مسئول خدمات مالی – حسابدار)

– کتاب استخدامی مدیریت منابع انسانی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: ماشین نویس – متصدی امور دفتری – کارشناس امور اداری)

– کتاب استخدامی مبانی سازمان و مدیریت نشر رویای سبز (مناسب شغل های: کاردان اقدامات تامینی و تربیتی – کاردان حراست – کارشناس امور اداری)

– کتاب استخدامی مدیریت رفتار سازمانی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: متصدی امور دفتری – کارشناس امور اداری)

– کتاب استخدامی تئوری مدیریت نشر رویای سبز (مناسب شغل: متصدی امور دفتری)

– کتاب استخدامی مبانی جامعه شناسی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: مددکار اجتماعی – متصدی امور دفتری)

– کتاب استخدامی روانشناسی عمومی نشر رویای سبز (مناسب شغل های: مددکار اجتماعی – متصدی امور دفتری)

– کتاب استخدامی معماری کامپیوتر نشر رویای سبز (مناسب شغل: کارشناس شبکه)

– کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی نشر رویای سبز (مناسب شغل: کارشناس شبکه)

– کتاب استخدامی مفاهیم و روشهای آماری نشر رویای سبز (مناسب شغل: کارشناس آمار)

– کتاب استخدامی آمار و احتمال نشر آرسا (مناسب شغل: کارشناس برنامه ریزی)

– کتاب استخدامی اصول و مبانی سازمان و مدیریت نشر آرسا (مناسب شغل: کارشناس برنامه ریزی)

– کتاب مقاومت مصالح نشر جهش علیرضا سلطانی (مناسب شغل: کارشناس تاسیسات)

– کتاب استخدامی استاتیک نشر آرسا (مناسب شغل: کارشناس تاسیسات)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا